Vyjádření předsedy ČKAIT k SZ schválenému 26. 5. 2021

Vyjádření Ing. Roberta Špalka, předsedy ČKAIT, k novému stavebnímu zákonu na 5. konferenci Větrání jako součást kvality vnitřního prostředí, kterou pořádala Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ve spolupráci se SPS, KZPS a Ministerstvem průmyslu a obchodu dne 27. 5. 2021.

Zveřejnění aktuality: 31. 05. 2021