Začínají vznikat digitální technické mapy

Projekty, které počítají se vznikem digitálních technických map (DTM), za víc než 4,1 mld. Kč budou i díky financím z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) realizovat kraje. DTM zásadně pomohou všem občanům včetně projektantů i stavebníků a také městům, obcím i státu. Díky nim budou na jednom místě dostupné digitální údaje o veškeré infrastruktuře na území celé ČR.

https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zacinaji-vznikat-digitalni-technicke-mapy–na-jednom-miste-tak-budou-diky-evropskym-dotacim-dostupna-veskera-data-o-infrastrukture–261726/

Zveřejnění aktuality: 01. 06. 2021