Zákon, kterým se mění energetický zákon a další související zákony ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 23. 1. 2023 v částce 10 publikován zákon č. 19/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinný od 24. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-19

Zveřejnění aktuality: 23. 01. 2023