Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti obrany ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 23. 6. 2023 v částce 89 publikován zákon č. 178/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti obrany. Je účinné od 23. 7. 2023;

(Zejména jde o část třetí obsahující změnu zákona o zajišťování obrany České republiky, čl. III novelizační body 4 a 5.)

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-178

Zveřejnění aktuality: 23. 06. 2023