Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 5. 6 2023 v částce 73 publikován zákon č. 149/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o jednotném environmentálním stanovisku. Je účinný od 1. 1. 2024, s výjimkou ustanovení části druhé čl. II bodů 14, 19 a 21, která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2025.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-149

Zveřejnění aktuality: 05. 06. 2023