Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Ve Sbírce zákonů byl dne 13. 2. 2024 v částce 31 publikován zákon č. 31/2024 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Je účinný od 1. 4. 2024, s výjimkou ustanovení částí druhé a třetí, která nabývají účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. 10. 2024).

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/31

Zveřejnění aktuality: 13. 02. 2024