Zákon, kterým se mění stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 5. 6 2023 v částce 74 publikován zákon č. 152/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění zákona č. 195/2022 Sb., a některé další související zákony. Je účinný od 1. 7. 2023 s výjimkou ustanovení čl. XI bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. 7 2026.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-152

Zveřejnění aktuality: 05. 06. 2023