Zákon, kterým se mění zákon o požární ochraně a zákon o integrovaném záchranném systému ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 23. 11. 2021 v částce 188 publikován zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 1. 12. 2021.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-415

Zveřejnění aktuality: 23. 11. 2021