Zákon, kterým se mění zákon o provozu na pozemních komunikacích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 8. 10. 2021 v částce 162 publikován zákon č. 365/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 1. 1. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-365

Zveřejnění aktuality: 08. 10. 2021