Zákon, kterým se mění zákon, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 20. 12. 2022 v částce 191 publikován zákon č. 424/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 1. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 3 a bodu 11, pokud jde o § 8a, která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024, a s výjimkou ustanovení č. I bodu 4, které nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2027.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-424

Zveřejnění aktuality: 20. 12. 2022