Zákon, kterým se mění zákon o daních z příjmů, zákon o dani silniční a zákon o ochraně ovzduší ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 8. 6. 2022 v částce 68 publikován zákon č. 142/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1.7.2022, s výjimkou ustanovení čl. III bodu 25, pokud jde o § 15 odst. 4, a čl. IV bodu 4, která nabývají účinnosti dne 1. 1. 2025.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-142

Zveřejnění aktuality: 08. 06. 2022