Zákon, kterým se mění zákon o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 3. 11. 2023 v částce 152 publikován zákon č. 327/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 1. 2. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-327

Zveřejnění aktuality: 03. 11. 2023