Zákon, kterým se mění zákon o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 14. 7. 2023 v částce 106 publikován zákon č. 226/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 29. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-226

Zveřejnění aktuality: 14. 07. 2023