Zákon, kterým se mění zákon o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 16. 6. 2023 v částce 84 publikován zákon č. 167/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinné od 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. IV bodů 2 až 6 a čl. V, která nabývají účinnosti 1. 1. 2024, čl. VI, které nabývá účinnosti 23. 10. 2023, a čl. VII bodů 3 až 8 a 10, která nabývají účinnosti 1. 1. 2025.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-167

Zveřejnění aktuality: 16. 06. 2023