Zákon, kterým se mění zákon, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 11. 2022 v částce 166 publikován zákon č. 365/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 12. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-365

Zveřejnění aktuality: 30. 11. 2022