Zákon, kterým se mění zákon, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 9. 2022 v částce 134 publikován zákon č. 287/2022, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 10. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-287

Zveřejnění aktuality: 30. 09. 2022