Zákon, kterým se mění zákon, o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 22. 7. 2022 v částce 97 publikován zákon č. 216/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinné od 1. 2. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-216

Zveřejnění aktuality: 22. 07. 2022