Zákon, kterým se mění zákon, o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 11. 2022 v částce 163 publikován zákon č. 358/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Je účinné od 1. 12. 2022, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodů 2 a 5, které nabývají účinnosti 1. 1. 2025.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-358

Zveřejnění aktuality: 30. 11. 2022