Zákon, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 9. 4. 2024 v částce 82 publikován zákon č. 82/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Je účinný od 1. 5. 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 9, která nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2024.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/82

Zveřejnění aktuality: 09. 04. 2024