Zákon, kterým se mění zákon o pozemních komunikacích ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 23. 6. 2023 v částce 90 publikován zákon č. 184/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinné od 1. 1. 2024, s výjimkou ustanovení čl. II bodů 2, 4, 5 a 7, která nabývají účinnosti dnem 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-184

Zveřejnění aktuality: 23. 06. 2023