Zákon, kterým se mění zákon, o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 21. 12. 2022 v částce 193 publikován zákon č. 429/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinné od 5. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-429

Zveřejnění aktuality: 21. 12. 2022