Zákon, kterým se mění zákon o právu na digitální služby a o změně některých zákonů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 5. 1. 2024 v částce 1 publikován zákon č. 1/2024 Sb., kterým se mění zákon č. 12/2020 Sb., o právu na digitální služby a o znění některých zákonů, a další související zákony. Je účinný od 20. 1. 2024, s výjimkou ustanovení  části první bodů 3, 4, 8, 9 a ustanovení části šesté, která nabývají účinnosti prvního dne  kalendářního měsíce následujícího  po jeho vyhlášení.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/1

Zveřejnění aktuality: 05. 01. 2024