Zákon, kterým se mění zákon o spotřebních daních a zákon, kterým se mění zákon o spotřebních daních ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 31. 7. 2023 v částce 109 publikován zákon č. 234/2023 Sb., kterým se  mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších  předpisů. Je účinné od 1. 8. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-234

Zveřejnění aktuality: 31. 07. 2023