Zákon, kterým se mění zákon, o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 9. 2022 v částce 134 publikován zákon č. 286/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 10. 2022, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2, 4 a 6 a čl. II bodů2 a 5, která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-286

Zveřejnění aktuality: 30. 09. 2022