Zákon, kterým se mění zákon, o právu na informace o životním prostředí, o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 31. 8. 2022 v částce 111 publikován zákon č. 241/2022 Sb., kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od  1.9.2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-241

Zveřejnění aktuality: 31. 08. 2022