Zákon, kterým se mění zákon o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 29. 12. 2023 v částce 205 publikován zákon č. 465/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Je účinný od 1. 1. 2024, s výjimkou
ustanovení čl. III bodu 7, které nabývá účinnosti dnem 31. prosince 2023,
ustanovení čl. I bodu 22 a čl. II bodu 3, která nabývají účinnosti dnem 1. července 2024, a
ustanovení čl. V bodů 1, 6 a 7 a čl. XVII bodu 2, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2027.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-465

Zveřejnění aktuality: 29. 12. 2023