Zákon, kterým se mění zákon, o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 15. 5 2023 v částce 65 publikován zákon č. 126/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací (liniový zákon), ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-126

Poznámka k nabytí účinnosti:
Zákon byl vyhlášen ve Sbírce zákonů dne 15. 5. 2023, tímto dnem nabyl platnosti a stal se součástí právního řádu ČR. V zákoně je jako den nabytí účinnosti uveden 1. 1. 2023. Právní pojem „účinnost“ znamená závaznost zákona, povinnost se jím řídit. Právní předpis však nemůže být závazný a povinnost řídit se jím nemůže vzniknout dříve, než se stane platným. Na takové případy pamatuje ustanovení § 3 odst. 6 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv:
„(6) Je-li stanoven den nabytí účinnosti, který předchází dni vyhlášení právního předpisu ve Sbírce zákonů, právní předpis vyhlášený ve Sbírce zákonů nabývá účinnosti k nejbližšímu 1. lednu nebo k nejbližšímu 1. červenci kalendářního roku.“.

Zveřejnění aktuality: 15. 05. 2023