Zákon, kterým se mění zákon o zadávání veřejných zakázek ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 16. 6. 2023 v částce 84 publikován zákon č. 166/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné 16. 7. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-166

Zveřejnění aktuality: 16. 06. 2023