Zákon, kterým se mění zákon, o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 5. 4. 2023 v částce 48 publikován zákon č. 88/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 47/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změněn a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, ve znění pozdějších předpisů. Je účinné od 1. 7. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 13, 14, 22, 25, 26 a 42, která nabývají účinnosti 1. 7. 2024.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-88

Zveřejnění aktuality: 05. 04. 2023