Zákon, kterým se mění zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 19. 9. 2023 v částce 132 publikován zákon č. 281/2023 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Je účinné od 1. 10. 2023, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 10, 11, 17, 34 a 48, které nabývají účinnosti prvním dnem kalendářního roku následujícího po dni jeho vyhlášení, a s výjimkou ustanovení čl. I bodů 20, 22 a 47 a čl. XII bodů 8, 10 a 22, které nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2029.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2023-281

Zveřejnění aktuality: 19. 09. 2023