Zákon, kterým se zrušuje zákon, o evidenci tržeb ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 28. 12. 2022 v částce 205 publikován zákon č. 458/2022 Sb., kterým se zrušuje zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a mění a zrušují další související právní předpisy. Je účinné od 1. 1. 2023.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-458

Zveřejnění aktuality: 28. 12. 2022