Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů ve Sbírce zákonů

Zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, ze dne 9. 6. 2021 byl publikován ve Sbírce zákonů v částce 106.

Účinnost zákona: od 1. 7. 2022

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-250

https://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/

Zveřejnění aktuality: 30. 06. 2021