Zákon o liniových stavbách ve Sbírce zákonů

Zákon č. 403/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, byl publikován dne 13. 10. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 163.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2020-403

Zveřejnění aktuality: 13. 10. 2020