Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Ve Sbírce zákonů byl dne 13. 2. 2024 v částce 30 publikován zákon č. 30/2024 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Je účinný od 1. 4. 2024, s výjimkou ustanovení § 16 odst. 3 a § 25, která nabývají účinnosti dnem 23. dubna 2024, a ustanovení § 38 odst. 1, § 40 odst. 2 a § 44 odst. 1, která nabývají účinnosti prvním dnem osmého kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (1. 10. 2024).

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/30

Zveřejnění aktuality: 13. 02. 2024