Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 7. 3. 2024 v částce 53 publikován zákon č. 53/2024 Sb., o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Je účinný od 22. 3. 2024.

Poznámka:
V § 10 zákona č. 53/2024 Sb. je stanoven jako den nabytí jeho účinnosti 1. leden 2024, který předchází dni jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a nabytí jeho platnosti (7. březen 2024).
Podle § 9 odst. 4 zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění zákona č. 277/2019 Sb. „Je-li stanoven den nabytí účinnosti, který předchází dni vyhlášení právního předpisu vyhlašovaného ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, právní předpis vyhlašovaný ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv nabývá účinnosti počátkem patnáctého dne následujícího po dni jeho vyhlášení; to neplatí pro zákon o státním rozpočtu a pro zákon, kterým se mění zákon o státním rozpočtu, jež nabývají účinnosti prvním dnem následujícím po dni jejich vyhlášení.

https://www.e-sbirka.cz/sb/2024/53

Zveřejnění aktuality: 07. 03. 2024