Zákon o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem ve Sbírce zákonů

Ve Sbírce zákonů byl dne 30. 6. 2022 v částce 90 publikován zákon č. 197/2022 Sb., o zvláštních postupech v oblasti územního plánování a stavebního řádu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace. Je účinné od 1. 7. 2022.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2022-197

Zveřejnění aktuality: 30. 06. 2022