Změny stavebního deníku od 1. ledna 2021

Od 1. ledna 2021 nabyla účinnosti novela zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), která upravuje náležitosti vedení stavebního deníku. Dle této novely je stavebník povinen zajistit vedení stavebního deníku v elektronické formě u veřejných zakázek v nadlimitním režimu.

https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/stavebni-pravo/stanoviska-a-metodiky/uzemni-rozhodovani-a-stavebni-rad/zmeny-stavebniho-deniku-od-1-ledna-2021

Zveřejnění aktuality: 11. 02. 2021