Zřizování a oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu

Na základě jednání, které vyvolal SMO ČR se zástupci resortů k otázce zřizování a oceňování věcných břemen pro technickou infrastrukturu, Ministerstvo financí vypracovalo ve spolupráci s gesčně příslušnými resorty (MPO a MV) souhrnné stanovisko, které najdete v článku.

https://www.smocr.cz/cs/novinky/a/zrizovani-a-ocenovani-vecnych-bremen-pro-technickou-infrastrukturu

Zveřejnění aktuality: 04. 08. 2021