Postupy při návrhu strojů a zařízení při výstavbě (TP 3.5)

Autoři: Ing. Svatava Henková, CSc., Ing. David Čech, Ing. Martin Štěrba Stav: aktualizace 2019, vydání 2012 Anotace:Stroje a strojní vybavení potřebné pro stavbu podle etap výstavby. Hlavní zaměření je na stroje pro zemní práce, horizontální a vertikální dopravu, výrobu betonové směsi a její uložení. Návrh strojních sestav včetně výpočtu vhodných strojů a mechanizace. Doporučené postupy při stanovení dopravních tras, umístění […]