Infračervená metoda (termovize) ve stavebnictví (TP 3.8.2)

Pomůcka shrnuje základní znalosti a zkušenosti potřebné pro provádění diagnostiky infračervenou metodou (pomocí termokamery nebo také termovize). Na konkrétních příkladech ukazuje jak neznalost či nevhodné nastavení může ovlivnit interpretaci výsledků měření, čtenáře seznamuje se základy diagnostiky s využitím termokamery.