Další vnitřní předpisy ČKAIT (A 2)

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby (A 2.1) Pravidla pro používání razítka při výkonu povolání autorizovaného inženýra a autorizovaného technika (A 2.2) – externí odkaz Smluvní pojištění AO včetně dodatků (A 2.3) – externí odkaz Směrnice pro uznávání odbornosti osoby usazené a osoby hostující (A 2.4) – externí odkaz Celoživotní vzdělávání členů ČKAIT (A 2.5) – externí odkaz