Dokumenty ČKAIT

Předpisy ČKAIT

Autorizovaný inženýr a technik v procesu výstavby (A 2.1)

Komentáře a výklady k právním předpisům a technickým normám

Autorizační zákon (A 3.2)