Dokumenty ČKAIT

Metodické pomůcky

Stavebně technický průzkum výskytu azbestu (MP 1.1.4)

Odstraňování staré azbestové zátěže při provádění udržovacích prací, změn dokončených staveb a odstraňování staveb (MP 2.1.1)