Technické pomůcky

Ochrana proti pádu – žebříky, vstupy, výlezy a výstupy (TP 1.21.2)

Intenzifikace čistíren odpadních vod – energetický pohled (TP 1.23.1)