Dokumenty ČKAIT

Podnikatelský servis

Technicko-ekonomická správa majetku (PS 10.5)

Stavební a technická údržba staveb (PS 10.6)