Dokumenty ČKAIT

Podnikatelský servis

Provozování a udržování budov (PS 10.4)

Facility management a technicko-ekonomická správa majetku (PS 10.5)

Stavební a technická údržba staveb (PS 10.6)