Technické pomůcky

Energetické hodnocení budov (TP 1.8)

Tepelná ochrana a energetika budov (TP 1.8.1)

Oslunění (proslunění) budov (TP 1.8.2)

Tepelné ztráty dodatečně izolované stěnové konstrukce v závislosti tepelné vodivosti izolace na teplotě (TP 1.8.5)

Diagramy ke stanovení úspory tepla při vytápění budov (TP 1.8.7)

Denní osvětlení budov (TP 1.8.8)