Technické pomůcky

Revizní protokol pro ověření dostatečnosti geotechnického průzkumu – GP (TP 1.9.8)