Technické pomůcky

Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev (TP 1.9.7)