Technické pomůcky

Navrhování pažicích konstrukcí (TP 1.9.6)

Navrhování a zkoušení injektovaných horninových kotev (TP 1.9.7)