Technické pomůcky

Navrhování pažicích konstrukcí. Příručka k ČSN EN 1997 (TP 1.9.6)